L'activitat "Puja al bus" s'adreça als alumnes de cicle superior de primària.

Mitjançant una visita de dos educadors a l’escola els nens i nenes aprenen a viatjar de forma autònoma en autobús, així com el comportament que s'ha de tenir per fer-ne un ús cívic i responsable.

En una primera part de l’activitat mitjançant vídeos i exercicis, els nens i nenes, a l’aula, analitzen els elements que conformen un viatge en autobús. En una segona part poden posar en pràctica allò que han treballat mitjançant un viatge en autobús dins del seu poble o ciutat.

LLOC ON ES FA

Al centre educatiu i a l'autobús

CALENDARI

De gener a juny

HORARI

Matins de 9h a 12h
Durada 3 hores